educatie

Antoni van Leeuwenhoek: een film over de ontwikkeling van de microscopie, Jan Lanen, 1959

Gespeelde documentaire over ‘de vader der microbiologie’ Antonie van Leeuwenhoek en de ontwikkeling van de microscopie.

In de bruine boon schuilt een plantenleven, 1955

Film te gebruiken bij plantkunde.

Het verhaal speelt zich af in een Haagse schooltuin. We zien jonge kiemplanten zich ontwikkelen uit de kiem van zaden, in dit geval van bruine bonen.

Alle water is geen drinkwater, 1955

Film bedoeld om het onderwerp 'drinkwater' aan de orde te stellen en het nut van de waterleiding aan te tonen.

Twentse textielindustrie, 1949

Film over de Twentse textielindustrie. Een autobus haalt textielarbeiders op in Ootmarsum om ze naar Enschede te brengen.

De grote karekiet: nestbouw en broedverzorging, 1948

Film over de wonderlijke nestbouw van de grote karekiet.

We zien de broedverzorging en het grootbrengen van jongen door zowel mannetje als vrouwtje.

Zuiderzeepolders VI: na 10 jaren arbeid, 1944

Film over de Zuiderzeepolders.

Aan de hand van een autorit van de rentmeester van de Wieringermeer wordt getoond hoe gecultiveerd het landschap, met bruggen, wegen, woningen, dijken en kanal

Kaas, 1943

Film over het maken van Goudse boerenkaas op een boerderij.

In Nederland bestaan grote kaasfabrieken, maar daarnaast vindt nog op een aantal boerderijen de kaasbereiding in het klein plaats.

Giethoorn, 1942

Film over Giethoorn, ook wel Hollands Venetië genoemd.

Het Nederlandsche reddingswezen, A.M. van der Wel, 1920

Educatieve film over de reddingswerkzaamheden van de Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
 

Limburg in beeld, Jules Stoop, 1919

Documentaire over de provincie Limburg, gemaakt door de documentaire-afdeling van Filmfabriek Hollandia.
 

Vadertje Langbeen, Friedrich Zelnik, 1938

Romantische komedie over een weesmeisje dat verliefd wordt op haar weldoener.

Het leven der bijen, Willy Mullens, 1917

Populair-wetenschappelijke film over de bijenteelt.
 

Wilde en Vreemde Dieren in Artis - 7de serie, Willy Mullens, 1921

Zevende serie van een totaal van zeven educatieve films over de dieren in Artis.
 
In dit deel:
- Het leven der dieren in Artis
- Lama met jong.

Mensendieck, W. de Haan, 1920

Educatieve film over Mensendieck oefentherapie.