film database

HAP Film-Company

founded
1915
disbanded
1931
short history
modified date
16 September 2011
user comments

0 total

user rating
77 people like this
views
131

Filmography

Aardappelpoeder in het brood, Holland uit den nood (1917) Distributeur (oorspronkelijk)
De duivel (1917) Distributeur (oorspronkelijk)
Het geheim van Delft (1917) Distributeur
Het leven der bijen (1917) Distributeur (oorspronkelijk)
Aankomst der Engelsche en Duitsche krijgsgevangenen (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
American Girls (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
De ex-kroonprins van Duitsland in ballingschap (1918) Distributeur (oorspronkelijk), Production company
Er waren eens drie hoeden... (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Exodus der Franschen en Belgen (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Glas-Industrie in Leerdam (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Het leven van een mot (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Het proces Begeer (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Huldiging van H.M. de Koningin te Haarlem (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
In het Herstellingsoord (1918) Production company
Intocht van het Koningspaar te Brussel (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Krijgsgevangenen van alle nationaliteiten door Nederland (1918) Production company
Met de camera door België (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Op hoop van zegen (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Spontane huldiging van H.M. de Koningin, Prinses Juliana en Prins Hendrik (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Toen 't licht verdween (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Van zaaien en poten (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Volendamsche visschers (1918) Distributeur (oorspronkelijk)
Bosschen en Vennen in Noord-Brabant (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
De begrafenis van de Italiaansche krijgsgevangene Andrea Bocciarelli (1919) Production company
De brand van de Oranjekazerne te 's-Gravenhage (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
De damescoupeur (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
De Haagsche brandweer-film (1919) Opdrachtgever (corp)
De leugen van Pierrot (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
De officieële opname van de repatrieering der gealllieerde krijgsgevangen uit Duitschland (1919) Distributeur (oorspronkelijk), Production company
De zegetocht van H.M. de Koningin door Zuid-Limburg (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Een Carmen van het noorden (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Een vacantiedag voor onze schooljeugd (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Glorieus bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen van H.M. de Koningin (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Het bloemencorso te Haarlem (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Het goudvischje (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te Arnhem in September 1919 (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Installatie burgemeester van Schiedam (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Met H.M. de Koningin naar Maastricht en Haar Zegetocht door Limburg (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Ons gevangeniswezen (1919) Aanvrager keuring
Schakels (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Vindobona Moritura (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
Volendam (1919) Distributeur (oorspronkelijk)
De aankomst van Mary Pickford en Douglas Fairbanks bij 'Hotel des Indes' te 's-Gravenhage (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De dijkdoorbraak bij Cuyk (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De droogmachine der Zuiderzee (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De missiefeesten te 's-Hertogenbosch (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De opening van de Staten-Generaal (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De openluchtspelen te Arnhem (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De overstroomingen bij Maastricht (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De verjaardag van onze Koningin (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
De voetbalwedstrijd Holland - Denemarken (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Het leggen van de 10 electrische kabels door het Y (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Hollandsche sportopnamen (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Kasteel Hillenrade (1920) Distributeur (oorspronkelijk), Production company
Kijkjes te Den Helder (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Opnamen van de Oranjesluizen (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Roeiwedstrijden te Amsterdam (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Stadion-wielerwedstrijden (1920) Distributeur (oorspronkelijk)
Actueele kiekjes van de Amsterdamsche verkiezingen (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De 24-uurwedstrijden in het Stadion (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De aankomst van Koolhoven in zijn Spijkercar, na afloop van de recordrit Parijs - Den Haag (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De Amsterdamsche wielerwedstrijden in het Stadion op 22 Mei (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De beruchten bomaanslag in Den Haag (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De Boskoopsche bloemententoonstelling (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De brand in de kerk te Delft (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De brand in de kraamvrouwenbarak van het ziekenhuis te Scheveningen (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De groote hondententoonstelling te Amsterdam (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De groote veenbranden in Drente (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De grooten schaakwedstrijd in 'Pulchri Studio' (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De Haagsche Pluimvee tentoonstelling (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De huldebetoogingen aan Prinses Juliana op 30 April j.l. (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De huldiging van Dickentman op de Rijswijksche wielerbaan (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De Nederlandsche Journalisten te Dordrecht (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De nieuwe 'Ambulance-boot' van de Amsterdamsche geneeskundigen dienst in actie (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De novemberstorm en de gevolgen hiervan in Den Haag en Scheveningen (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De opening van de Utrechtsche Jaarbeurs (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De tandheelkundige tentoonstelling te 's-Gravenhage (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
De Vroolijke Prinsendag 19 April (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het bezoek van het 'Dresdener Kreuzchor' aan Den Haag (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het bezoek van het Engelsche eskader aan Rotterdam (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het draadloze Telegraaf Station Ruurlo (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het koninklijk bezoek aan Zwolle (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het N.A.U.-feest te Den Haag (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Het te water laten van schepen, op verschillende Hollandsche werven gebouwd (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Kijkjes van het Concours-Hippique op Houtrust (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Opname van de proefnemingen voor IJmuiden met den onzinkbaren reddingsboot 'Schuttevaer' (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Opname van het Bossche-carnaval (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Opnamen van de bezoekers van het Zionisten-Congres te Amsterdam (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Oud-Limburg (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Sportdemonstraties van de Haagsche politie-agenten (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Voetbalwedstrijd Holland - Zwitserland (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Watervogels uit Artis (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Wilde en Vreemde Dieren in Artis - 7de serie (1921) Distributeur (oorspronkelijk)
Voetbalwedstrijd Nederland - België op 7 Mei (1922) Distributeur (oorspronkelijk)
Jubileumfeest van Hare Majesteit de Koningin (1923) Distributeur (oorspronkelijk)
Op hoop van zegen (1934) Distributeur (oorspronkelijk)